• Nog geen producten

Privacy Policy

Privacy beleid

 

Floriosa hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze bezoekers en klanten. Persoonlijke gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van bestellingen worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciƫle doelstellingen ter beschikking aan derden. Hierbij houden wij ons aan netjes aan de eisen die de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 stelt. Floriosa te Gendt is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken.

 

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Floriosa. Als je een bestelling bij ons plaats, hebben wij bepaalde gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte kunnen houden over je bestelling.

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. De gegevens die wij verzamelen zijn als volgt: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bezorgadres(sen) en betalingsgegevens. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten.

Als je een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

 

Doeleinden van gebruik

Bij het bezoeken van de website of webshop zullen zonder je toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Pas bij het plaatsen van een bestelling, vragen wij op je persoonsgegevens.

Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Floriosa.nl. Floriosa zal zo snel mogelijk, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Floriosa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Floriosa kan deze privacy policy eenzijdig wijzigen en daarmee automatisch alle vorige versies laten vervallen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. De laatste wijziging van dit document is gedaan op 29-09-2020